Szolgáltatásainkkal szeretnénk globális szinten hozzájárulni a munkaerőpiac fejlődéséhez és kiemelni a munka egyéni fontosságát és a közösségre gyakorolt hatását.

 

A vállalat küldetése 6 fő értékből épül fel melyek jól definiálják a Gi Group csoportjainak mentalitását és elköteleződésüket tevékenységük iránt.

.

Munka

 

Munka

A Gi Group a munkát, az emberek életének természetes részeként értelmezi, ami fejleszti önismeretüket és elérhetőbbé teszi útjukat jövőbeni terveikhez, vágyaikhoz. Ez az oka annak, hogy a Gi Group munkája olyan munkalehetőségek teremtésére irányul, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy egy olyan jövőt éljenek meg, amely megfelel az igényeiknek és elvárásaiknak, és az egyenlőség, a pártatlanság, a személyes méltóság eszméit a diszkrimináció és az illegális tevékenységek elé helyezi.

Felelősségvállalás

 

Felelősségvállalás

A Gi Group tisztában van a közösségben betöltött társadalmi szerepével. Mint multinacionális közvetítéssel foglalkozó társaság, igyekszünk nagyobb befolyást gyakorolni a piac és a helyi közösségek fejlesztésére új és jobb módszerek kidolgozására, a globálisan bevált gyakorlatok felhasználásával. Cégünk munkatársai egyéni felelősségvállalásának érzik az általunk érintett felek jóllétéről való gondoskodást. Ezért minden alkalmazottunkat felkérjük, hogy vállalja a felelősséget az alábbiak támogatása érdekében:

  • Az elismert emberi jogok tiszteletben tartása és azok folytonos védelme;
  • Azon országok törvényei, amelyekben a csoport működik, ellenállva a visszaélések és a korrupció minden formájának;
  • A munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot szabályozó jogszabályok betartása;
  • A környezet védelme a legújabb kezdeményezések, technológiák és gyakorlatok alkalmazásával.

Törődés

 

Törődés

A Gi Group úgy véli, hogy az alkalmazottak és képviselőik csak akkor tudják teljesíteni feladataikat és céljaikat, ha azt a legnagyobb gondossággal és figyelemmel végzik el. Munkájukban maximálisan kell teljesíteniük, saját magukért és azokért, akiknek munkájuk készül. Ebben az összefüggésben a Gi csoport tevékenységeinek alapelveit a következő kettős prioritások képviselik:

  • Ügyfeleink – beleértve a vállalatokat és a jelölteket is – az egyedi értéket teremtő, hatékony, célzott és tartós megoldásokat kínáló szolgáltatásokkal és eszközökkel képesek kielégíteni sajátos igényeiket.
  • Munkatársaink – értékük elismerésének és tudatosságának erősítése a munkájukkal szembeni jelentőségükkel, támogatva őket azzal a meggyőződéssel, hogy a társaság értékes, oktatási szerepet tölthet be életükben.

Gazdasági hatékonyság

 

Gazdasági hatékonyság

Gi Group úgy véli, hogy a társaság azon képessége, hogy fenntartsa egyensúlyát és teljesítményét a piacon, nélkülözhetetlen tényező egy jövedelmező és egészséges vállalkozás számára, valamint az érdekelt felek(stakeholderek) igényeinek kielégítéséhez és céljainak eléréséhez. Össze kell kapcsolnia az üzleti folytonosságot a kiváló szolgáltatással, de nem ennek kell Lennie a végső célnak, hanem a szervezet, alkalmazottainak, valamint a gazdasági és társadalmi környezet, amelyben a vállalat működése előmozdítására szolgál. Ezt a törvény abszolút tiszteletben tartásával és a szabad, szabályozott és tisztességes verseny elvével összhangban kell folytatni.

Folyamatos tanulás és innováció

 

Folyamatos tanulás
és innováció

A Gi Group meg van győződve arról, hogy a folyamatos tanulás és az innovációra való törekvés elengedhetetlen tényezők a jobb munkavégzéséhez és az üzleti folyamatosság fenntartásához. Azzal, hogy új megoldásokat alkotunk, amelyek igazódnak gazdasági és társadalmi körülmények változásaihoz. Valójában a Gi Group munkatársai úgy vélik, hogy nekik kell kiszolgálniuk a környezetüket, és nem fordítva. Ezért a munkavállalók, a jelöltek, a vállalatok és az intézmények rendelkezésére bocsátják magukat, és szakértelmük révén megosztják a szakértelmüket a mindennapi munkájuk során.

Team Spirit

 

Team Spirit

A Gi group hisz benne, hogy az emberek a szervezet alappillérjei. A munka és magánélet közti egyensúly fontos része a kialakított szervezeti politikánknak, ahogyan a csapatmunka befolyása is a vállalat életében.
Munkavállalóink egyetértenek a vállalat küldetésével és értékeivel, ami erősíti munkájuk minőségét. A Gi Group kollégái tisztelettel gondolnak munkatársaikra és feletteseikre is, ami segíti a belső munkaviszonyt, nyíltan oszthatják meg ötleteiket egymással amelyek a cég fejlődését és szolgáltatásainak hatékonyságát hivatottak javítani, így teremtve értéket a stakeholderek számára.

Megjelenéseink